Stalo se již tradicí ukončit školní rok strávený ve školní družině Barevným týdnem. Nejinak tomu bylo i letos. Na soutěžící čekalo každý den nejprve povídání o jednotlivých barvách a potom následovaly různé pohybové a dovednostní soutěže.

Od 9. do 13. června se každý den soutěžilo a bodovalo s těmito vylosovanými barvami:
Pondělí – zelená
Úterý – oranžová
Středa – hnědá
Čtvrtek – žlutá
Pátek – šedá

První den byl tak trochu věnovaný přírodě – zelená barva k tomu přímo vybízela. Děti se zúčastnily soutěží v přebírání geometrických tvarů, vzpomínaly na různé druhy ovoce a zeleniny zelené barvy, malovaly zelená zvířátka nebo luštily rébusy.

Úterek s sebou přinesl teplou oranžovou barvu, která v soutěžících rozproudila energii ke zdolávání dalších disciplín – stavbě komínu z barevného domina, sběru a přenášení oranžových papírků brčkem.

Střed týden nás zahalil do podzimní hnědé. Soutěžící vyhledávali a skládali rozstříhanou zprávu, vymýšleli jména na písmena HNĚDÁ BARVA.

Kuřátkový den – tak se jevil čtvrtek, v němž vládla žlutá barva. I zde měly děti za úkol sesbírat, sestavit úkol na žlutých papírcích, následně ho splnit a napsat či namalovat žluté ovoce a zeleninu.

Poslední den Barevného týdne byl jen na oko pochmurný – šedá barva je tak trošku smutná. Děti si s ní však poradily a malovaly veselá zvířátka šedé barvy.

Týden s barvičkami skončil, sečetly se všechny body a my jsme se dozvěděli vítěze.

Nejbarevnějším a nejšikovnějším vítězem se stala letos Simča Nešpůrková, 2. místo si vybojovala Jasmínka Eckert a na 3. místě se umístila Anetka Křivanová.

Mladší děti z I. oddělení se umístily takto:

1. místo – Nelinka Rausová, 2. místo – Vojta Knotek a Eliška Hovorková, 3. místo – Anetka Klímová.

Školní rok končí a my se už těšíme nejen na prázdniny, ale také na to, jaké barvičky si vylosujeme příště.

M. Sojková, A. Krejčířová