Dne 10.6.2014 jsme vyrazili na již tradiční akci Škola v přírodě. Tento ročník se koná v ekologickém centru Rychta v obci Krásensko. Čekaly nás dny plné zajímavých soutěží, aktivit v přírodě i zábavy. 1. den se nesl ve znamení seznámení se s prostředím. Děti hned po příjezdu plnily obtížnou soutěž s environmentální tématikou. Jednalo se o 36 otázek, které byly konkrétně ušity na prostředí Rychty. Soutěžící měli z praktických úkolů určit příkon počítače, wolframové žárovky a úsporné zářivky. Po obědě pak prožili zajímavé chvilky při rozpoznávání ptáků. Každý tým měl k dispozici dalekohled, klič k určování ptáků a záznamový arch. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo stavění hnízd těch nejběžnějších ptáků. Na středu byl naplánován celodenní výlet k Rudickému propadání. Cestou žáci zkoumali krasové jevy, učili se rozpoznávat stromy, prováděli odchyt vodních bezobratlých a hmyzu. Přes den bylo opravdu horko, proto přišlo vhod malé ochlazení v lomu nedaleko obce Rudice. Jaká by to byla exkurze do Moravského krasu bez návštěvy alespoň jedné jeskyně. Čtvrtek se nesl ve znamení ověřování získaných vědomostí a dovednosti z minulých dnů. Dopoledne žáci lovili a určovali rostliny, bezobratlé a drobné obratlovce v lokalitách pole, les a mokřad. Stanoviště pro odchyt bylo zvoleno nedaleko obce Krásensko v lokalitě pod Holým vrchem. Cílem bylo najít, nachytat a nalovit co nejvíce druhu organismů. K činnostem dostaly děti pomůcky pro lov hmyzu, určovací klíče, entomologické lupy, sítka pro odchyt vodních živočichů. Na oběd jsme se přesunuli zpět do centra Rychta. Následoval čas pro zpracování informací o dopoledním biologickém výzkumu. Děti zpracovávaly plakáty. Každá skupina srovnala všechny tři biotopy a připravila si povídání o třech organismech. Vše nám to prezentovali v zajímavém vyprávění. Večerní program jsme věnovali zábavě a opékání špekáčků. Celý den si všichni jistě užili. Páteční dopoledne bylo poslední. Náš průvodce Marek si pro děti připravil krásné povídání o zvířecím osazenstvu Rychty. Každý si se zájmem prohlížel gekončíka, chameleona, strašilku nebo želvu. Trochu nejistoty vzbuzovala hadí slečna Kleopatra.

Věřím, že se dětem škola v přírodě líbila a vědomosti v zde získané využijí při běžné výuce.

 Pavel Procházka  

Pátek 13.6.2014  8.40-11.00

Čtvrtek 12.6.2014  7.40-22.00

Středa 11.6.2014  7.40-18.00

Úterý 10.6.2014  9.30-18.00