Osm školních měsíců uplynulo ode dne, kdy jsme zavítali poprvé na dopravní hřiště do Oslavan, abychom se zúčastnili podzimní části výukového programu Dopravní výchova.  

V pondělí 2. 6. jsme byli pozváni do Oslavan znovu, na druhou jarní část. Oba dva bloky výukového programu, který organizoval DDM Oslavany, byly zaměřeny na správnou a bezpečnou jízdu na kole. Obhájit své znalosti z podzimu a být obdarován Průkazem cyklisty, nebylo pro některé z nás úplně jednoduché, pro některé to bylo hračkou.

Podmínkou pro jeho získání bylo ústně zopakovat teorii, která obsahovala otázky z oblasti dopravních značek a řešit situace na křižovatkách za pomoci interaktivní tabule. Následoval písemný test skládající se z 20 otázek. Po jeho vyhodnocení jsme dostali velkou pochvalu od pracovnice DDM za dosažení skvělých výsledků. Nejlepšími řešiteli testu se stali Aleš Chaloupka a Evička Dobešová bez ztráty jediného bodu. Praktická část se odehrála venku na dopravním hřišti, které je vybaveno skutečnými dopravními značkami, fungujícími světelnými semafory, přechody, kruhovým objezdem a železničním přejezdem. Zde jsme absolvovali dopravní soutěž na body, ve které jsme uplatňovali teoretické znalosti v praxi a též tolik oblíbenou jízdu zručnosti. Přesvědčili jsme se, že projet na kole slalom, přenést kuželku z místa na místo a podjet branku, není pro každého z nás nejlehčí. A co teprve v okamžiku, když jsou spuštěny stopky!

Všichni, kdo v tento den podávali vynikající výkony, si na závěr odváželi tolik všemi chtěný Průkaz cyklisty. Ten nám bude sloužit, jako vzpomínka na toto vydařené dopravní dopoledne.

Za kolektiv čtvrťáků  K. Dokoupilová