Cílem akce je seznámení veřejnosti s aktivitami sdružení dětí a mládeže a středisek volného času, škol, organizací a spolků, představení jejich aktivit novinářům, setkání sdružení, získávání nových členů a spolupracovníků, ukázka organizačních a prezentačních možností a schopností. Bambiriáda proběhla v 15 městech po celé republice.

23. – 24. května se konala tradičně i v Ivančicích, jen s malou změnou místa konání. Přírodní areál Rény byl vyměněn za prostory na Zemědělské ulici, které jsou novým sídlem SVČ. Během těchto dvou dnů měli návštěvníci možnost zhlédnout 46 pódiových vystoupení a 27 prezentačních stánků.

I naše škola se zapojila do pátečního dění ukázkou tanečního vystoupení kroužku aerobicu a děvčat 4. třídy.  I přes velkou trému se jejich taneček obecenstvu velmi líbil, proto byla odměněna velkým potleskem a malou sladkostí.  Během dopoledne měly děti možnost vyzkoušet si některé z aktivit. Některé lákal stánek s vojenskou technikou a ručními zbraněmi, obdivovaly vybavení auta záchranné služby, jiné zdobily perníčky, vytvářely papírové kytičky a náramky z gumiček. Každý si přišel na své.

Odcházeli jsme velmi spokojeni s dobrůtkou v kapse, sluníčkem unaveni, přesto s pocitem příjemně prožitého dopoledne.

N. Bauerová, K. Dokoupilová