Ve čtvrtek 22. května proběhla na základní škole v Oslavanech již tradiční Olympiáda školních družin. I my jsme obdrželi pozvání a začali trénovat hod, běh a skok do dálky.

Deset nejzdatnějších z nás vytvořilo soutěžní družstvo a mohli jsme se vydat vstříc sportovnímu zápolení.

V tomto roce se soutěžilo v šesti disciplínách. Rychlost a vytrvalost jsme si vyzkoušeli v běhu na 50 m, 300 m a štafetě, přesnou trefu při hodu ringo kroužky na cíl v podobě tří kruhů namalovaných na zemi, orientaci při štafetovém přesunu s kobercovými čtverci. V této soutěži jsme překonali rychlostí a stylem soupeře ze ZŠ TGM Ivančice. Poslední disciplínou byl skok do dálky.

Vyvrcholením olympiády bylo sečtení všech dosažených bodů a vyhlášení výsledků.

A jak jsme dopadli? Pohárové místo nám uniklo jen o vlásek, proto jsme si slíbili, že příští rok ještě více „zaberem“.

1. místo – ŠD při ZŠ Oslavany
2. místo – ŠD při ZŠ Neslovice
3. místo – ŠD při ZŠ Němčice

4. – 6. místo
ŠD při ZŠ V. Menšíka Ivančice
ŠD při ZŠ TGM Ivančice
ŠD při ZŠ Nová Ves

Domů jsme si kromě vybojované odměny přivezli spoustu vzpomínek na příjemně strávené odpoledne. A tak nám nezbývá než dodat: „Sláva vítězům, čest poraženým!“

Žáci školní družiny