Tak zněl název dalšího tematického týdne, který jsme v těchto dnech prožili ve školní družině. Počasí však jarním procházkám moc nepřálo, a proto se praktické soutěžní úkoly a pozorování přesunuly spíše do teoretických úkolů.

Děti si jako vždy nejprve utvořily soutěžní skupinky. Bojovala proti sobě družstva Sokolů, Divočáků, Superlišek, Soviček, Lovců a Přírodovědkyň.

Každý den jsme prozkoumávali jeden z ekosystémů naší přírody – pole, les, zahradu, louku, rybník. Nejprve jsme si o daném prostředí povídali, pátrali v encyklopediích a knihách o přírodě. Poté čekalo na soutěžící několik úkolů, které prověřily nejen jejich znalosti, ale také dovednost a fyzičku.

Do terénu jsme se dostali pouze jednou – při zkoumání lesního prostředí. Cestou na Rénu děti sbíraly rostliny a plody, které uměly pojmenovat. Na základě tohoto úkolu pak proběhla soutěž. Vítěznému družstvu Sokolů se podařilo nasbírat a určit 21 druhů.

Mezi další soutěže patřilo poznávání rostlin a živočichů rostoucích a žijících na poli, louce, zahradě     a rybníku, luštění křížovek, rébusů, bludišť a také pohybová hra – chytání rybiček.

Během týdne dostávaly skupiny malých přírodovědců místo bodů části obrázků – jejich symbolů. Celý symbol se podařilo sestavit hned dvěma vítězným týmům – Přírodovědkyním a Sokolům. Na druhém místě se umístili Lovci, třetí skončili Divočáci a bramborová medaile patřila Sovičkám a Superliškám.

Odměnou jim nebyly jistě jen dárečky a sladkosti, ale i spousta nových poznatků, které mohou uplatnit v hodinách prvouky, přírodopisu či v běžném životě.

„Toulky přírodou“ skončili a my se těšíme na poslední letošní soutěžení v tomto školním roce – Barevný týden, který proběhne v červnu.

M. Sojková