V měsíci dubnu proběhla na naší škole školní kola dopravní soutěže. V počítačové učebně žáci procvičovali testy ze znalostí značek nebo křižovatek. V okolí naší školy se konala jízda zručnosti. Žáci přejížděli houpačku, projížděli slalom, osmičku, jeli v úzkém prostoru mezi prkny, zvládli dokonce i jízdu s kelímkem vody. Ze žáků 6. tříd si nejlépe vedli v obou disciplínách Patrik Štork, Honza Žalud, Daniela Jelínková, Lucka Krejčíková ze 6. B a Barča Pevná a Nikča Karausová ze 6. A. Prvenství ze žáků 7. tříd vybojoval Zdeněk Toman a Sabča Eiblová. Z 8. tříd vyhráli Marek Šedrla, Klára Kovářová a Terezka Trejtnarová. Blahopřeji medailistům a doufám, že 8 nejlepších nás bude co nejlépe reprezentovat v oblastním kole v Oslavanech.                  

Dana Kuczmanová