Kdo při přecházení letí,
dělá chybu, milé děti.

Chce to rozvahu a klid:
rozhlédnout se – a pak jít.

 

Duben – měsíc bezpečnosti. Je to velmi důležité téma, protože s bezpečností na silnici se setkáváme dnes a denně. Na jaře začíná jezdit více aut a někteří řidiči jsou bezohlední.

Proto jsme se celý minulý týden věnovali BESIPu – to je zkratka pro bezpečnost silničního provozu.

Chodíme do školy, hrajeme si na ulici, jezdíme dopravními prostředky, jezdíme na kole. Musíme tedy znát dopravní značky, musíme vědět jak se pohybovat na přechodu pro chodce a jak jezdit na kole. Malé znalosti už máme z prvouky, tak jsme si je jen více prohloubili. Na vycházce jsme poznávali dopravní značky, plnili úkoly v dopravním sešitku, kreslili dopravní prostředky a viděli jsme i semafor. Teď už většina z nás bezpečně ví, jak se chovat na ulici, na silnici, jako chodec nebo jezdec na kole, co patří k hlavnímu vybavení kola a že musíme mít helmu.

Co si řekne hlava chytrá?
Dnes jsem chodec, řidič zítra.
Vždycky bude za to stát
značky znát a na značky dbát.

Mgr. A. Krejčířová