Ve středu 16. dubna jsme si připomněli Den Země projektovým dnem na téma „VODA“. Podívali jsme se na vodu z různých úhlů pohledu – přírodopisu, chemie, fyziky, ale i matematiky, češtiny a výtvarné výchovy.

Žáci 1. stupně zhlédli videopořad o vodě z cyklu „Kam s ní?“ a poté vytvářeli myšlenkové mapy na kapky vody a kreslili koloběh vody v přírodě. Na vycházce k čističce vody si žáci vyprávěli o důležitosti a nezbytnosti vody pro lidský život a nutnosti čištění použité vody. Čtvrťáci psali slohovou práci na téma Vodník – popis nebo pohádkový příběh.

Na 2. stupni probíhal Den Země formou pochodu, během kterého žáci plnili nejrůznější úkoly o vodě. Každá třída se rozdělila na 4 – 5 skupinek po 4 až 5 členech. Každá skupinka dostala pracovní list, do kterého žáci své odpovědi a vyřešené úkoly zapisovali. Například skládali báseň o vodě, kreslili koloběh vody, počítali spotřebu vody, měřili teplotu vody, poznávali vodní živočichy apod. Na stanovišti pana učitele Procházky srovnávali hustotu vody, líhu a benzínu a dozvěděli se o nebezpečí havárií tankerů pro vodní ekosystém.

Cílem tohoto projektového dne bylo žákům přiblížit vodu z různých úhlů pohledu a poukázat na její důležitost a nezbytnost k životu!

 Mgr. Pavel Švehlík