V úterý si někteří žáci 9. třídy výrazně přivstali, odjezd do polské Osvětimi byl naplánován na 4. hodinu ranní. Ještě za tmy odjel autobus z Ivančic do Zastávky, kde se připojili žáci a vyučující ze základní školy. Cesta ubíhala a za rozednění už jsme přijížděli k polským hranicím. Prohlídka koncentračního tábora byla naplánována na desátou hodinu. Vše probíhalo bez problémů, jen aprílové počasí nám ukázalo své stinné stránky. Foukalo, sluníčko ani nevykouklo, a pak se dokonce spustil i déšť. Byli jsme sice připraveni na chladnější den, ale tohle jsme opravdu nečekali. Přesto jsme neláteřili a nevzdávali jsme se, čekala nás čtyřhodinová prohlídka původního tábora Osvětim.

Koncentrační tábor byl založen roku 1940 v nehostinném bažinatém místě poblíž historického města Osvětim v místech bývalé jezdecké kasárny. Na počátku nebylo důvodem vzniku masové vyhlazování, ale potřeba uvěznění velkého počtu Poláků. Roku 1941 však začala realizace plánu „konečného řešení židovské otázky“, tedy definitivní likvidace židovské rasy. Proto byl u nedaleké vsi vybudován tábor Březinka s plynovými komorami a spalovacími pecemi.

Celodenní program byl rozdělen na dopolední exkurzi táborem Auschwitz (Osvětim) a odpolední návštěvu Birkenau (Březinka). Se sluchátky a porty jsme procházeli rozsáhlým areálem a prostory táborových baráků, naslouchali jsme zasvěcenému a emotivnímu výkladu naší průvodkyně a se smutkem v očích jsme míjeli vitríny s hromadami bot, kufrů, hrnců a misek, vlasů i dětského oblečení. V tichém procesí jsme uctili památku 6 milionů obětí, které podlehly nesmyslnému mučení a vraždění. O holocaustu jsme již mnohé věděli z výuky dějepisu, ale očitá zkušenost překonala všechna vyprávění a historické informace. Uvědomili jsme si, jak křehká je hranice mezi životem a smrtí a jak málo nám vlastně stačí ke štěstí. Uctili jsme místa, kde končil život mnoha nevinných a kde člověk musí přemýšlet o minulosti s pietou a do budoucnosti doufat, že něco tak hrůzného, jako byl holocaust, se již nikdy nebude opakovat.

R. Blažková, uč. D