Matematické soutěže většinou probíhají tak, že žáci obdrží zadání na papíře a každý sám vypracovává zadané úkoly a pak se vyhodnotí vítěz. Tato soutěž však byla jiná. V pátek 11. dubna vyrazilo čtyřčlenné družstvo do Zastávky u Brna na soutěž nazvanou Matematika jinak. Soutěže se účastnilo šest škol – ZŠ Zastávka, ZŠ Rosice, ZŠ Zbýšov, ZŠ Ivančice – Brněnka, ZŠ Zbraslav a my. V družstvu byl zastoupen vždy jeden žák z každého ročníku. Naši školu šli reprezentovat tito žáci: Jan Žalud (6.B), Jakub Nečas (7.B), Hana Oprchalová (8.A) a Gabriela Řihánková (9.tř.). Družstvo dostalo jedno společné zadání, na jehož vypracování mělo 3 hodiny. Žáci mohli používat všechny dostupné pomůcky – rýsovací potřeby, tabulky, notebooky, nůžky atd. Nejprve měli žáci vyplnit vstupní test a pak začali řešit deset příkladů. Některé byli založené na logice, jiné na představivosti a některé na všeobecných vědomostech. Naši žáci si vedli dobře a každý příklad se snažili vyřešit. Nakonec obsadili krásné páté místo. Moc jim všem děkuji za reprezentaci školy.

M. Lenertová