Dne 21.3.2014 proběl na všech školách v České republice Matematický klokan. Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Na naší škole se do soutěže zapojili žáci 2.-9. ročníku. Čekala na ně série matematických a logických úloh. Tyto úkoly byly děleny do 3 úrovní podle obtížnosti. Za nejlehčí dostávali soutěžící 3 body za nejtěžší pak 5 bodů. Za chybné odpovědi se vždy odečítal jeden bod. Žáci nemohli používat kalkulačky ani žádnou literaturu, vše tedy bylo pouze na jejich vědomostech a logickém uvažování. Počty bodů všech soutěžících se odesílají a je možné své výsledky porovnat na internetových stránkách. A jak se našim žáčkům – „klokanům“ – dařilo? Kdo patřil mezi nejlepší řešitele na naší škole?

za komisi Matematika a její aplikace P. Procházka

Cvrček

Adam Žalud

2.třída

81

Cerminara Francesco

2.třída

71

Matěj Budil

3.třída

68

Klokánek

Daniel Dedek

5.třída

103

Aleš Chaloupka

4.třída

101

Natálie Hovorková

5.třída

85

Benjamin

Jan Žalud

6.B

85

Sabina Eiblová

7.A

76

Natálie Svobodová

6.B

74

Kadet

Vladimír Světlík

9.třída

63

Nikola Studničková

8.B

63

Leona Syslová

8.B

62

Martin Milostný

8.A

58