Školní kolo Dějepisné olympiády se konalo v učebně dějepisu, přišli si v něm změřit svoje síly všichni zájemci o historii. V tomto roce se konal již 43. ročník, letos s tematickým zaměřením „Město v proměnách času“. Soutěžilo 19 žáků z 8. a 9. tříd. Museli si poradit s mnoha okruhy souvisejícími se vznikem měst již od časů biblických. Nejvíce otázek bylo zaměřeno na středověká města, městská privilegia, druhy měst, ale i na běžný život obchodníků, řemeslníků a městského patriciátu. Mnohé úkoly byly doplněny obrázky a testovými otázkami, kde žáci volili správnou odpověď z nabízených možností. Školní kolo vyhrál a 1. místo obsadil Dušan Badin z 8. A, 2. místo získala Kateřina Kuchaříková 9. tř., 3. místo Lenka Zelenková z 8. A.

Dušan se pak pečlivě připravoval na lednové okresní kolo, které je již tradičně pořádáno Gymnáziem v Tišnově. Poctivá a cílevědomá příprava se vyplatila. Dušan Badin výborně zvládl náročný test z historie českých a moravských měst a skvěle reprezentoval Základní školu Vladimíra Menšíka v okresním kole Dějepisné olympiády. V početné konkurenci žáků základních škol i gymnázií z celého okresu Brno – venkov obsadil krásné 4. místo.

Dušane, gratulujeme, děkujeme Ti za skvělou reprezentaci naší školy
a přejeme mnoho dalších úspěchů.

R. Blažková, uč. D

Postřehy z Dějepisné olympiády

V úterý 28. 1. 2014 se konala Dějepisná olympiáda na Gymnáziu v Tišnově. Vyrazili jsme s paní učitelkou autobusem již brzy ráno, cesta byla s přestupem dlouhá. Po příchodu na gymnázium nás čekaly dvě usměvavé žačky a přivítaly nás. Následovalo krátké zahájení, po kterém nás rozdělili do tříd a začali jsme psát test. Po dokončení jsem se shledal s paní učitelkou a spěchali jsme na zpáteční autobus. Celou cestu jsme probírali správnost mých odpovědí. Po příjezdu do Ivančic jsme se rozloučili a vydali se s úsměvem každý svou cestou. Olympiáda byla těžká, ale velice se mi líbila. Organizace soutěže se mi zdála velice promyšlená a podařená. Odnesl jsem si soustu zkušeností a dobrý pocit. Když jsem se pak v pátek dozvěděl mé umístnění, byl jsem příjemně překvapen a velice spokojen se svým výkonem.

Dušan Badin