Den 28.5. jsme už dlouho měli ve svých kalendářích označený jako datum, kdy v naší škole proběhne oslava Dne dětí. Že je to již akce s mnohaletou tradicí, ví asi každý žák. Jestli ale tradičně vyjde i počasí, to ještě pár dní před začátkem nevěděl nikdo. Nikdo si to ani netroufal odhadnout. Jen jsme doufali a hledali informace o počasí. Starší žáci dnes už vědí, které webové stránky nám v tom mohou pomoci a teď už vědí i to, že jejich předpověď byla pravdivá. Předpověď hlásící, že v pátek bude na rozdíl od všech ostatních dnů pěkně a bez deště, se zdála sice nepravděpodobná, ale opravdu vyšla!

A tak se od rána do parku na Réně začali trousit osmáci a deváťáci, aby pro své kamarády a někdy dokonce sourozence z 1.stupně připravili zajímavý program. Vlastně, připraven už byl dopředu, ale bylo potřeba najít správná místa pro 10 stanovišť a nachystat je na nápor dětí. Do plánovaných kostýmů jsme se raději kvůli blátu, které na mnoha místech bylo, neoblékli, ale i tak bylo co chystat. Obrázky, cedulky, kostičky na stavění věže, pytle s překvapením, rybičky, udičky, balónky, terče, opičí dráhu s přelézáním, podlézáním a skákáním, ale také třeba hudbu.

Času nebylo moc, za chvíli už byly první skupinky žáků 1. stupně vidět za mostem. A pustili se vesele do toho! Malá družstva procházela parkem a jeho okolím a snažila se být co nejrychlejší, nejpřesnější, nejchytřejší, nejlepší, nejhbitější a nejšikovnější. V průběhu dopoledne se k spolužákům z 1.-5. třídy postupně přidaly i děti z mateřské školky na Chřestové ulici.

Jedno stanoviště, druhé, třetí…Čas ubíhal jako voda a za chvíli se objevil cíl. Tam už  všechny čekala hudba a taneční parket, kde s nimi starší kamarádky tancovaly a hrály různé hry. Mezitím někteří počítali body, aby k vyhlášení výsledků mohlo dojít co nejdříve a mohli být vyhlášeni ti nejlepší. Během bujarého tanečního a soutěžního veselí přišli i žáci z druhého stupně, kteří oslavovali Den dětí také, ale trošku jinak – trávili část dne se svými třídními učiteli při projektovém dopoledni nazvaném „Jsme na jedné lodi“ – dozvěděli se nové informace o svých spolužácích v „horkém křesle“, domalovali společně obrázek,  vytvořili si „třídní scrable“ nebo diskutovali nad příběhem Martina, který byl ve škole šikanovaný. Po příchodu na Rénu se  nestačili divit, jaký taneční talent se skrývá v některých mladších kamarádech.

Celé dopoledne probíhalo u příjemné restaurace, která pro nás byla otevřena. Manželům Eiblovým, kteří nám toto zázemí poskytli, patří velký dík.

Projektový den pro žáky 2. stupně

Video