Že je adventní čas časem zázraků, se přesvědčili všichni ti, kteří 12. a 13. prosince navštívili tradiční Vánoční jarmark v ZŠ V. Menšíka v Ivančicích. Ten letošní byl výjimečný. Nejen skvělými výkony vystupujících dětí, kouzelnými výrobky nebo příjemnou vánoční atmosférou, ale místem konání v nových prostorách. Sešli jsme se totiž v budově 1. stupně na Komenského náměstí. Výjimečnost této bohulibé akce spočívala také v tom, že jsme slavnostně otvírali nové prostory školní družiny.

Po slavnostním zahájení slovem ředitelky školy a přivítáním všech přítomných p. místostarostou R. Skálou radost a úsměv na tváři rozdávali naši nejmenší školáčci vánočními básničkami a koledami. Potěšili tak nejenom maminky, tatínky, babičky a dědečky, ale jistě udělali radost i starším kamarádům – žákům 2. stupně, jejichž dramatické zpracování živého betlému, které následovalo, bylo nejen poučné, ale i zábavné. Poté přišel čas na slavnostní přestřižení pásky a prohlídku 1. patra přední budovy, kterou budou žáci školy využívat pro činnost ve školní družině a v učebně výtvarné výchovy. Pro dětské návštěvníky z ivančických mateřských školek a základních škol byla po oba dny právě v tomto novém prostředí připravena tvořivá dílna, kde si školkáčci mohli sami nazdobit perníček a pustit ořechovou lodičku.

Místnost v přízemí, kde právě probíhal prodejní jarmark, se od ledna promění v cvičebnu pro sportovní a kulturní aktivity.

Vánoční výrobky určené k prodeji byly tak kouzelné, že netrvalo dlouho a každý si našel svého majitele. Ozdoby na stromeček, svícny, věnečky, stromečky, obrázky, polštářky, přívěsky na klíče, pletená zvířátka, korálkové náramky, keramické výtvory a spousta jiných drobností určitě udělaly radost a snad přinesou i štěstí.

Počasí v tento den nebylo nijak mrazivé, ani sněhové vločky se nesnášely z nebe, proto tu pravou zimní atmosféru podtrhnul dětský vánoční punč, který všechny dostatečně tematicky naladil. K zakousnutí žáci školy připravili párky v rohlíku a křupavé topinky. Sladkou tečkou na závěr se staly domácí koláčky, různé rolády, řezy a věnečky. Ten, kdo přišel, určitě uspokojil všech svých pět smyslů lidského vnímání.

V předvánočním čase jsme chtěli na chvilku zapomenout na starosti všedního dne, úklid, pečení cukroví a připomenout si, že Vánoce jsou o radosti, klidu, pohodě a úsměvu.

Jarmark se vydařil. Velké díky patří nejen žákům, ale i rodičům, kteří nám pomáhali vytvářet výrobky v tvořivých dílnách během podzimních měsíců. Jejich seznam si můžete přečíst na webových stránkách naší školy v sekci Poděkování http://www.zsvm.cz. Výtěžkem z této akce jsme přispěli našemu adoptovanému spolužákovi z Ugandy na jeho další studia a žákům naší školy na různé aktivity s výukou spojené.

Těm, kteří se na nás přišli podívat, děkujeme, a i všem ostatním přejeme pohodové Vánoce strávené s těmi nejbližšími a krásný nový rok 2014!

Žákům a pedagogům ať se v nových prostorách daří a líbí!

Lenka Vokurková

Videa