Výběr střední školy je obtížným úkolem pro každého žáka 9. ročníku i jeho rodiče. Složitost této volby si v ZŠ V. Menšíka Ivančice plně uvědomujeme, a proto se snažíme všem vycházejícím žákům poskytnout dostatek aktuálních informací. Pravidelně organizujeme exkurze do středních škol v okolí, jezdíme na Veletrh odborného vzdělávání v Brně nebo pořádáme informační schůzky pro rodiče. Nedílnou součástí naší pomoci se stala tradiční burza středních škol a odborných učilišť AMOS. Letos se v ZŠ V. Menšíka Ivančice konal její již šestý ročník.

 

Ve středu 23. října 2013 se brány naší školy otevřely pro více než 150 budoucích studentů, vycházejících žáků okolních základních škol. Nabídka prezentací středních škol, byla letos opět pestrá. Ve škole prezentoval rekordní počet středních škol. Celkem přijelo více než 50 vystupujících. Žákům se představili zástupci nejen místních středních škol – Gymnázia J. Blahoslava v Ivančicích a SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov s odloučeným pracovištěm v Ivančicích, ale i dalších středních škol z Brněnska a z Třebíče. K vidění byli moravskokrumlovští umělečtí kováři přímo v akci, nabídky studia odborných předmětů a oborů různého zaměření, ale hlavně jsme touto akcí zajistili vycházejícím žákům a jejich rodičům nejaktuálnější informace o studiu, o přijímacím řízení a možnostech dalšího uplatnění. Zastoupeny byly školy s různým zaměřením – gymnázia, informatika a výpočetní technika, služby, potravinářství, obchod, stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, zahradnictví i chemie. Každá škola měla předem určenou třídu i s technickými požadavky pro svou prezentaci. Naši ochotní osmáci a sedmáci prováděli návštěvníky a usnadňovali tak jejich orientaci. Větší skupinky příchozích jsme totiž rozdělili do méně početných, aby prezentované informace našly v klidu svého příjemce.

Ohlasy z letošní burzy SŠ byly pouze pozitivní. Věříme, že touto akcí pomáháme všem vycházejícím žákům a jejich rodičům v důležitém rozhodnutí, které se týká jejich profesní budoucnosti. Přejeme šťastný výběr a následnou spokojenost s volbou střední školy!