Každý rok se snažíme žákům připomenout fakt, že ač je Evropa světadílem malým, lze zde zaslechnout poměrně velké množství jazyků. Některé z nich se někdy povinně, někdy s radostí učíme, většina z nich nám však jde tzv. jedním uchem tam a druhým ven. A protože jazykům evropským je věnován 26. září hned celý den – Evropský den jazyků, i my jsme nezapomněli a tento den spustili několik malých projektů. Letos jsme se zaměřili na evropské osobnosti a to, jak se jazyky promítly do jejich tvorby – literární, hudební, vědecké, ale třeba také vladařské.

Část aktivit probíhala v hodinách cizích jazyků „v originále“, tedy v angličtině, němčině a ruštině. Hledali jsme známé páry a debatovali, jak nás ovlivnili, připomínali si velké osobnosti jednotlivých národů, v písních velkých hudebníků zkoušeli rozpoznat jednotlivé jazyky. Protože se ale většina z nás shodne na tom, že jazykem nejkrásnějším je stejně naše čeština, i ji jsme zapojili v hodinách OSV a vrhli se na tvorbu „občanských průkazů“ evropských osobností. Po třídě jsme hledali lístečky s různými osobními údaji, které jsme posléze vlepovali do předpřipravených dokumentů a vše doplňovali portrétem. V hodinách jazyků jsme následně osobnosti představili ostatním a shrnuli fakta, která jsme se dozvěděli. A i když psáno bylo česky, mluveno bylo bez problémů anglicky a toto přepínání z jazyka do jazyka většině žáků nečinilo žádný problém. Proč by taky mělo, jsme přece Evropané!