(s předškoláky)

Písničku, která má početní začátek – 1,2,3,4,5, cos to, Janku , cos to sněd – jsme si s dětmi zazpívali nejen  na začátku dnešního setkání, ale i v jeho průběhu. Hned jsme k tomu přidali  novou básničku. Samozřejmě početní. Matematika nás provázela celé dopoledne.

Na návštěvu k Ferdovi se vydali jeho  kamarádi brouci. S nimi si děti procvičovaly orientaci v řadě, pojmy první, poslední, předposlední, hned před, hned za.   Brouky vybarvovaly  podle pokynů.

Ferda se na  návštěvu kamarádů moc těšil. Vázal si šátek , ale na jedné půlce mašle chyběly tečky. Děti dokreslily do prázdné půlky stejný počet, jako byl na druhé mašli. Pod obrázek Ferdy udělaly tolik čárek, kolik domalovaly teček. Ferda byl připraven.

A už tu byla návštěva. Broučci hráli spoustu her. Ani děti nezůstaly pozadu. Vybavily se hrací kostkou a obrázkem šnečka nebo auta . Každý z dvojice hráčů po hodu kostkou vybarvil hrací pole podle počtu teček na kostce. Vítězem byl ten, kdo měl všechna pole obrázku vybarvená jako první.

Zahráli jsme si i kuželky. Jak jinak, než početní. Hrou s nimi se upevňovala číselná řada, rozvíjela se matematická představivost. Pochvalu si malí hráči zaslouží i za to, jak se umí mezi sebou domluvit a spolupracovat ve skupině.

Ani geometrické tvary nezůstaly stranou. Děti je pojmenovaly a poskládaly z nich  kočku. Potom ji nalepily na výkres. Domalovaly jí obličej a někteří kočce přidali i myšku, misku mléka nebo klubíčko.

Všechny úkoly předškoláčci splnili na jedničku a sladká odměna je neminula.

Jak dobře počítají, určitě předvedou za 14 dní v zábavném odpoledni s rodiči.

Milé maminky, zeptejte se dětí, jestli nezapomněly básničku, kterou se ve škole naučily.

Všechny naše prsty,
schovaly se v hrsti.
Spočítám je hned,
jedna, dva, tři, čtyři, pět!

M. Machová