Ve středu 19.6. se v parku na Réně uskutečnil poslední výukový program 2. třídy v letošním školním roce. Během necelých dvou hodin jsme mohli uplatnit nejen své dosavadní znalosti a zkušenosti, ale dozvěděli jsme se také spoustu nových zajímavostí, které se týkají přírody kolem nás. Ale pěkně popořádku.

Na úvod pro nás měla p. Simona Chabinová nachystaný kvíz. Ve kterém byly otázky, kde jsme opakovali informace o tom, co to vlastně ta příroda je, jak se máme v přírodě chovat a jak jí můžeme my sami pomáhat a chránit. Potom jsme vytvářeli pomocí různých přírodnin obrázky pod názvem „Můj lesní obraz“. Fantazie pracovala naplno, a tak vznikali různí skřítkové, domečky, lesíky anebo kytice z nasbíraných přírodnin kolem.

Po vyhodnocení obou soutěží jsme všichni obdrželi osvědčení a sladkou odměnu.

Žáci 2. třídy