V úterý 4. 6. 2013 proběhla v prostorách školy první lekce ARTETERAPIE. Jedná se o druh psychoterapie využívající různé výtvarné techniky a relaxační cvičení, které napomáhají rozvoji celé osobnosti. V našem případě jsme se zaměřili především na rozvíjení grafomotoriky, pravolevé a prostorové orientace, komunikace a procvičení jemné motoriky. Proto se této lekce zúčastnili žáci, kteří mají obtíže při psaní. Jako téma jsme si zvolili vesmír.

Nejprve jsme se s žáky navzájem představili, protože jsme se viděli poprvé a každý o sobě něco řekl. Jako pomůcka nám sloužily pivní tácky, které jsme přeměnily na raketoplány, nesoucí informace o nás do vesmíru. Proto bylo velmi důležité, co kdo o sobě řekl – jakou informaci vyslal.  Následovala cvičení na koordinaci těla, pravolevou a prostorovou orientaci a procvičení rukou.

Poté jsme se vydali i my do vesmíru. Žáci byli rozděleni do skupin a každá měla za úkol namalovat neznámou planetu, na kterou doletěla. Nesměli zapomenout vymyslet planetě název a nakreslit její obyvatele. Práce byla o to těžší, že žáci mohli malovat temperovými barvami jen s použitím houbiček, špejlí nebo vlastních prstů. Na závěr každá skupina představila svou planetu a popsala, jak to na ní vypadá a kdo na ní bydlí.

Při této hodině se setkalo sedm žáků z různých tříd, kteří se předtím téměř neznali, ale i přesto spolu dokázali perfektně spolupracovat, pobavit se a vytvořit originální obraz.

Od září školního roku 2013/2014 budou v prostorách školy zdarma probíhat pravidelné lekce ARTETERAPIE, které budou určené pro žáky, kteří mají obtíže při psaní, nebo u kterých byla diagnostikována dysgrafie. Díky pravidelnému a správnému procvičování by se měly jejich obtíže zmírnit. Navíc se žáci seznámí s netradičními výtvarnými technikami, zábavnými cvičeními a hrami a novými kamarády. Přesný den a čas lekcí bude upřesněn na začátku příštího školního roku. 

Budeme kreslit, budeme si hrát, psaní se už nebudeme bát!

 V září se na vás těším! 

                                                                   Iveta Bučková, studentka PF MU Brno