Ve čtvrtek 16. 5. odpoledne ožila škola hlasy dětí. Nepřicházely s aktovkami, ale nesly spacáky, karimatky, polštářky, plyšáčky a další věci. Proč? Konečně se dočkaly spaní ve škole. Někteří sami, jiní s pomocí maminek a tatínků si připravili ve třídách svůj pelíšek.

A pak už jsme vyrazili na Rénu, kde si všichni vyzkoušeli různé pohybové aktivity a hry, které pro nás připravily paní Simona, Víťa a Peťa ze SVČ.
K večeři jsme si opekli nejen špekáčky, ale i chleba a rohlíky. Nakoupili jsme si občerstvení v místní restauraci. Zlatý hřeb celého večera nastal po setmění. Byla stezka odvahy. Malí hrdinové měli najednou velký strach, došlo i na slzičky. Blikající světélka Mařenku a Jeníčka dovedla k čarodějnici. Když slíbili, že už nebudou zlobit, dostali sladkost s tetovačkou.
Blížící se déšť nás vyhnal zpět do školy. Tma za okny dětem připomněla, že už je čas jít spát.
Nezapomněli ani na hygienu. Aby se dětem dobře usínalo, pouštěli jsme si pohádky. Ještě dlouho poté, co zhasla světla, si všichni vyměňovali dojmy.
Po ranní hygieně jsme si pochutnali na snídani, kterou nám připravily paní kuchařky ze školní jídelny. A zase jsme vyrazili na Rénu. Čekaly nás napínavé soutěže a hry v lese. Všechny děti hrály s chutí a elánem. A protože nám počasí přálo a sluníčko se na nás zvesela smálo, odcházeli jsme s dobrým pocitem a sladkou odměnou.

M. Machová, I. Šimková