počátky českého státu

Agentura Pernštejni již několik let rozšiřuje a doplňuje výuku dějepisu i na naší škole. Přijíždí k nám vždy s cílem vzbudit hlubší zájem o historii našeho národa a odstranit některé omyly, vžité sledováním komerčních filmů. Nejde však jen o boření historických mýtů, ale také o snahu zpřístupnit našim žákům i ty úseky dějin, které v učebnicích ještě nenašly svoje místo.

Vystoupení proběhlo formou hraných scének, ve kterých se snažily fiktivní historické postavy v dobovém odění a prostřednictvím rozhovorů mezi sebou co nejlépe přiblížit období Přemyslovců. Hercům se podařilo odbourat pasivní roli diváků, stali jsme se v některých scénkách přímou součástí děje. Vše začalo od historicky doložených českých knížat, Bořivoje, jeho ženy sv. Ludmily, přiblížili jsme si legendu o sv. Václavovi, a také bratrovražedné boje o knížecí stolec mezi Boleslavem III., Jaromírem a Oldřichem. Na závěr jsme poznali hrdinného Břetislava, ale víc už se do pořadu nevešlo. Další Přemyslovce je možné poznat v navazujícím představení Přemyslovští králové – rozkvět českého státu, na který nás herci pozvali. Protože se nám netradiční hodiny dějepisu líbí a stávají se už v naší škole tradicí, myslím, že je možné, že se s Přemyslovci potkáme příští rok v kině Réna znovu. Budeme se těšit.

R. Blažková