Rok se s rokem sešel a my jsme se v pondělí 6. května 2013 opět sešli, abychom společně skvělými výkony našich žáků oslavili nedělní svátek maminek. Ať je to milé či nemilé, největší chuť do příprav mají vždy žáčci z 1. stupně se svými třídními učitelkami. Proto byl vždycky program složen převážně z vystoupení právě těchto malých žáčků.

No a světe div se, letos byl zájem o vystupování z řad žáků i druhého stupně tak velký, že jsme k jejich nelibosti museli použít při sestavování programu dokonce i vylučovací metodu. Pokud bychom tak neučinili, pondělní akademie by se protáhla do hodin minimálně pozdně odpoledních.

Co z toho vyplývá? Že snaha naučit se něco málo kulturního, co bude odměněno potleskem a aplausem, u našich malých ratolestí a dokonce i teenagerů, zvítězila nad Facebookem, počítačovými hrami a, pro nás dospěláky, nesmyslnostmi podobného charakteru.

A to je v dnešní době úspěch obrovský!

Skvělá vystoupení odstartovali prvňáčci velmi zábavnou hrou na školu, druháci nás rozpohybovali tanečkem a třeťáci zahráli scénku Polámal se mraveneček. Trošku historie mezi publikum vnesli čtvrťáci vyprávěním o českém knížeti Václavovi. V tanečním rytmu se rozvlnily slečny 5. a 6.A třídy. Žáci 6.B nám představili Vladimíra Menšíka pomocí písniček z pohádek, ve kterých tento ivančický umělec ztvárňoval různé postavy. Ve scénce Seznamovací kancelář nám opět humorně předvedli svoje herecké nadání Kamča Rotterová s Dušanem Badinem ze 7.A  třídy. Samozřejmě nechyběla ani sólová vystoupení: Matěj Budil ze 2.třídy nám zahrál na kytaru, Pepík Vildomec z 5. třídy předvedl pěkné vystoupení hrou na akordeon, Kristýna Vlčková z 9.A procítěně  zarecitovala báseň Štěstí a Terka Filipová z 6.B zazpívala píseň Marnivá sestřenice za klavírního doprovodu Evy Šínové. Tečkou za celým programem bylo skvělé pěvecké vystoupení žáků 3., 4. a 5. třídy Chválím tě, mámo má. Na známou hudbu upravili text: Hanička Štefulíková, Evička Dobešová, Vendulka Mrkvicová, Jirka Šipl a Martin Procházka, všichni ze 3. třídy.

Součástí programu byla i výstava fotoklubu Ivančice – FotKI. Po celý den se ve vestibulu kina vystavovaly překrásné fotky, které nafotili členové ivančického fotoklubu. A že se bylo na co koukat! Moc krásně přítomným zajímavé fotografie zpříjemnily vstup do sálu a určitě všem obohatily kulturní zážitek z celé akademie. 

Májové odpoledne se opravdu vydařilo, všichni odcházeli domů spokojeni, maminky si dokonce odnášely od svých dětí kytičky.

Maminkám přejeme k jejich májovému svátku všechno krásné, dětem pohodu, radost a spokojenost, a ať nás stále obohacují svou šikovností!

Lenka Vokurková

Fotky