Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt četné poklady. Aby se hledající před silami bránil, musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a další předměty. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci říká „noc čarodějnic“.                                                                                                

I v naší školní družině se stalo tradicí připomenout si tento magický den. Vyrobili jsme si papírové čarodějnice, přibalili buřty, dobrou náladu a v úterý 30. dubna vyrazili do parku na Réně. Zde jsme se občerstvili opečenými párečky a sladkostmi zakoupenými v místní hospůdce. Společným pokřikem jsme se rozloučili s letošními čarodějnicemi a naházeli je do dohořívajícího ohně.

 Po příchodu do družiny jsme si ještě zahráli na školním dvoře několik pohybových her.  Za zdárný průběh naší oslavy patří dík panu Marku Eiblovi, který nám pomohl tuto akci na Réně připravit.

       M. Sojková, E. Bláhová