V pátek 26. března 2010 proběhlo na naší ZŠ V. Menšíka školní kolo soutěže RUBIKON.

Projekt uskutečněný pod záštitou MŠMT ČR o dodržování zákonů, sportovním sázení a zodpovědném rozhodování probíhá v letošním roce na 84 školách v Jihomoravském a Plzeňském kraji. Cílem je žákům ve věku 12 – 16 let přiblížit problematiku zákonů poutavou  a soutěžní formou, upozornit vybrané cílové skupiny na problematiku zákazu přístupu nezletilých k sázení. Další informace o soutěži na www.projektrubikon.cz.

Do soutěže se zapojila celá škola. Každá třída zvolila své zástupce, kteří ji reprezentovali ve školní kole.  Všichni žáci prošli téměř dvouměsíční přípravou. V hodinách občanské výuky se dozvídali o zákonech, v hodinách českého jazyka trénovali jednotlivá témata 3. kola, ve výtvarné výchově tvořili vlastní návrhy plakátů k soutěži. Dokonce i počítačový kroužek se zapojil tvorbou pozvánek v elektronické podobě.

6 družstev, 5 soutěžních kol, zodpovědná porota, vynikající moderátor, taneční a hudební  vystoupení, fandící diváci a napínavá podívaná na průběh celého školního kola. Atmosféra byla výborná, soutěžící ukázali, co umí. O vítězi rozhodlo až závěrečné kolo, kde si soutěžící mohli vsadit 0 až 5 bodů na své odpovědi.

… a konečné pořadí?

1. místo           8. A ČERVENÍ
2. místo           9. ORANŽOVÍ

3. místo           8. B ŽLUTÍ

4. místo           6. A + B ZELENÍ
5. místo           7. A BÍLÍ
6. místo           7. B MODŘÍ

Družstvo třídy 8. A ve složení Lenka Jahodová, Adéla Ťopková, Karolína Pořízková, Honza Vorel, Pavel Brudík zvítězilo a postupuje do oblastního kola, které se koná 7. dubna 2010. Vítězům gratulujeme a držíme palce!!!

Závěrem bych chtěla poděkovat hostům Ing. Ivaně Krejčové, Janu Chmelíčkovi a prap. Kristýně Rose de Pauli za jejich čas, všem svým kolegům, kteří se podíleli na přípravě soutěžících i na přípravě soutěže, soutěžícím za odvahu a bojovnost, porotcům za bezchybné rozhodování, tanečníkům z MIGHTY SHAKE, mažoretkám ze SVČ Ivančice, Ondrovi Kružíkovi, moderátorovi celé akce Honzu Dvořákovi, Simoně Chabinové a Dagmar Šacherové za spolupráci při organizaci. Díky Vám všem se soutěž opravdu vydařila!

Mgr. Zdeňka Adamová
školní koordinátor soutěže

Video