V pondělí 22. dubna jsme si na naší škole připomněli svátek „Dne Země“. Zaměřili jsme se na téma odpadů. Akce probíhala na obou stupních v prvních dvou vyučovacích hodinách. V první hodině byli žáci seznámeni s důvody, proč se vlastně „Den Země“ slaví a také za pomocí videa doplňovali pracovní list o plastech. Žáci z 1.stupně vybarvovali kontejnery příslušnou barvou a spojovali, co do kterého patří. Druhá vyučovací hodina už byla stejná pro oba stupně – tvořili jsme „masku“ z plastu jako symbol toho, že spalováním plastů se uvolňují do ovzduší velmi škodlivé látky, které negativně působí na lidský organismus. A proto je opravdu moc důležité plasty (ale i jiný odpad) třídit a recyklovat!

Nezapomeňte na to, že každý z Vás může přispět ke zlepšení současné situace na Zemi

– třídit odpad dokáže opravdu každý.

A na závěr citát k zamyšlení:

„Největší chyba je neudělat nic v přesvědčení, že toho můžeme udělat jen málo “
(Sydney Smith)

 

Mgr. Pavel Švehlík