V pondělí 15.4. zavítali do naší školy dva psychologové z krizového centra „Spondea“, aby postupně absolvovali se žáky tříd 2. stupně besedu na téma Můj kamarád/kamarádka má problém. Toto téma si zvolili sami žáci, když hlasovali v hodině osobnostně – sociální výchovy. Nediskutovalo se v lavicích, ale ve velkém kruhu. Nejprve žáci pojmenovali situace, které mohou být pro děti problémové a snažili se najít jejich řešení. V další části pracovali ve skupinách. Každá skupinka dostala vytištěný příběh – např. o sebepoškozování, o strachu ze smrti atd. a měla se zamyslet nad různými způsoby pomoci. Jednotlivé příběhy byly v následném povídání obohaceny o příběhy skutečné, se kterými se psychologové setkávají ve své poradně. Děti se se zájmem ptaly a bylo vidět, že je téma zaujalo. Další kolo besed, tentokrát na téma Vztahy ve třídě, nás čeká v květnu a bude se týkat žáků prvního stupně a 7.A třídy. Níže si můžete přečíst ohlasy žáků:

  • Všechno bylo pro mě nové.
  • Líbila se mi skupinová práce.
  • Líbilo se mi, jak jsme si povídali.
  • Celé to bylo zajímavé.
  • Líbily se mi zábavné aktivity.
  • Všechno to bylo super, hodně mě to bavilo.
  • Líbila se mi upřímnost a přednes pána, co tady byl.
  • Dozvěděla jsem se, že je mnoho způsobů, jak někomu pomoct.

Jitka Tesáčková