Již v září vyhlásil Krajský úřad Jihomoravského kraje druhý ročník soutěže Bezpečně v kyberprostoru. Účastníci byli rozděleni do několika kategorií, nás se týkala kategorie A – žáci 4. a 5. tříd, kteří měli vymyslet povídku na téma kyberšikana a kategorie B – žáci 6. a 7. tříd, jejichž úkolem bylo natočit videoklip na totéž téma. Kyberšikana v sobě zahrnuje mnoho termínů, ale nejstručněji ji lze pojmenovat jako šikanu, která využívá elektronické prostředky, např. mobilní telefony, internet, E-maily, výhružné sms. Vytvořené práce jsme odeslali a čekali na vyhodnocení. Děvčata, která se soutěže zúčastnila, byla oceněna čestným uznáním a byla pozvána na slavnostní vyhlášení, které se konalo 1. března v Informačním centru Policie ČR v Brně. Zde si mohla prohlédnout stálou expozici tzv. místa činu. Dozvěděla se např., že vesta, kterou nosí pochůzkoví strážníci celý den váží 17 kg, jaké stopy lze zajistit na místě, kde se stal trestný čin. Potom děvčata převzala z rukou zástupců Policie čestné uznání a tašku s propagačními materiály Policie ČR.

Chtěla bych holkám velmi poděkovat za jejich aktivitu a reprezentaci školy.

Povídku Hanka napsala Kačka Kračmarová z 5. třídy, povídku Kyberšikana Adélka a Leonka Fraňkovy také z 5. třídy. Povídky si můžete prohlédnout zde: povídka Hanka, povídka Kyberšíkana

Hudební videoklip natočily Klárka a Sabča Eiblovy, Stáňa Jelínková, Marťa Kabelková a Pája Šmardová, všechny ze 6.A.