Dne 19. února se na 1. stupni konalo školní kolo recitační soutěže. Soutěž byla určena dětským recitátorům z řad žáků 1. až 5. tříd a probíhala ve třech kategoriích. V nulté přednášeli prvňáčci, v první druháci a třeťáci, ve druhe čtvrťáci a páťáci.

Děti přednesly veselé básničky, které si za pomoci svých třídních učitelek nebo maminek vybraly a připravily. Přednášející přišli podpořit nejenom spolužáci a kamarádi, ale také jejich rodiče.

Porota, zastoupena učitelkami 1. stupně, měla těžké rozhodování. Z velmi vyrovnaných výkonů dětí bylo obtížné vybrat ty nejlepší.

A jak to celé nakonec dopadlo?

Nultá kategorie

1. Renatka Vildomcová
2. Denisek Dokoupil
3. Ondra Šipl

1.kategorie

1. Lucie Peterková
2. Evička Duranová
3. Jirka Šipl

2. kategorie

1. Vojtěch Třísko
2.  Adélka Klapalová
3. Adélka Procházková

Vítězové získali diplom a odměnu. Drobnou sladkost si zasloužili všichni soutěžící.

Dětem se příjemně strávené odpoledne líbilo a jistě budou držet palce našim reprezentantům v oblastním kole.

učitelky I. stupně