Komise Člověk a společnost připravila do výuky společenskovědních předmětů celoroční projekt STÁTNÍ SVÁTKY. První část projektu již proběhla na podzim 2012, v hodinách osobnostní a sociální výchovy, občanské výchovy a rodinné výchovy se žáci formou prezentací a pracovních listů seznámili s významnými svátky České republiky.

28. září
28. říjen
17. listopad
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii

V lednu 2013 jsme pokračovali dalším svátkem ČR – 1. leden jako Den obnovy samostatného českého státu.
V letošním roce si připomínáme již 20. výročí vzniku České republiky.
Projekt byl rozšířen o současné aktuální dění – VOLBA PREZIDENTA. Téma přímé volby prezidenta, volební kampaně, životopisy kandidátů a dokonce i „volby na zkoušku“ se uskutečnily v průběhu měsíce ledna. V pondělí 28. ledna se žáci v hodině OSV seznámili s výsledky prezidentských voleb a s osobností Ing. Miloše Zemana, 11. prezidenta v historii českého státu a 3. prezidenta České republiky.