V tomto týdnu navštívil naši školu nejen Mikuláš, čerti s andělem, ale také předškoláčci a jejich rodiče. Zatímco se děti pustily do plnění úkolů, paní zástupkyně Jitka Štorková seznámila rodiče s chodem školní jídelny.

Předškoláčci se věnovali úkolům rozvíjejícím jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku a pozornost. Mikulášovi, čertovi a andílkovi vyznačili cestu k dárečkům, hráli různé hry, hledali rozdíly v obrázcích a vybarvovali čerta podle své fantazie.

Kdo byl unavený, mohl se protáhnout na žíněnce. Děti válely sudy, házely kroužky na cíl a navlékaly korálky podle barev. Domů si nesly kapříka, kterého si vyrobily z papíru a ozdobily. Všichni byli velmi šikovní a odpoledne proběhlo v příjemné tvořivé atmosféře. Už teď se těšíme na setkání lednové!

I. Šimková