Z písku na poušti se tyčí blýskající se pyramidy a památníky, zatímco hluboko uvnitř světlých chrámů ozdobených záhadným obrázkovým písmem na nás nehybně upírají posměšné pohledy sochy děsivých bohů… Tak tohle je Egypt před čtyřmi tisící lety, v dobách své největší slávy.

Od 8. do 12. října jsme se ve školní družině přenesli právě do této historie. Malí Egypťané, rozdělení do družstev Haramů, Sfing, Bohů Egypta, Faraonů, Kanop a Budžarů se seznamovali prostřednictvím encyklopedií a internetu s životem, obyvatelstvem a stavbami starověkého Egypta. Luštili zprávy psané hieroglyfickým písmem, modelovali egyptská božstva, obvazovali mumie. Každý den dostávali za splněné úkoly body. Poslední den je čekal ten nejnapínavější úkol. Měli sestavit mapu k pokladu a najít ho. To se nakonec podařilo skupině Bohů Egypta, kteří v celotýdenním soutěžení díky tomu zvítězili. Na 2. místě se umístily Sfingy, 3. místo obsadili Haramové a poslední příčky Budžarové a Kanopy.

M. Sojková