V letošním roce jsme se v rámci prevence rizikových jevů chování zaměřili na nebezpečné jevy spojené s užíváním internetu a mobilních telefonů, tzv. kyberšikanu. V průběhu školního roku se žáci 4. – 9. tříd zúčastnili přednášek s vyškolenými lektory v této oblasti a v pátek 1. června si během projektového dne své vědomosti a znalosti z této problematiky upevnili se svými třídními učitelkami. V tříhodinovém bloku aktivit jsme se věnovali tématům – „bezpečné“ osobní informace a údaje na internetu, jak se před kyberšikanou bránit a nestát se její obětí.  Žáci pracovali ve skupinkách, diskutovali o jednotlivých případech, sledovali ukázky z  www.seznamsebezpecne.cz.  Snad si žáci odnesli cenné rady a budou se jimi i v budoucnu při práci s internetem či používám mobilního telefonu řídit.

Na závěr jen připomenutí důležitého pravidla, které platí nejen o kyberšikaně, ale také šikaně či jiném problému, který může děti potkat.

“NENECH SI TO PRO SEBE – SVĚŘ SE NĚKOMU, KOMU VĚŘÍŠ!“

Mgr. Z. Adamová