Čtyřlístek je krásný dáreček pro štěstí. A právě tento lístek byl symbolem letošní akademie na ZŠ V. Menšíka, protože jsme všem přítomným nabídli čtyři obsahově různá zaměření celého odpoledne. Ti, kteří se přišli podívat ve čtvrtek 10. května do kina Réna, objevili spoustu netradičních dárků.

Jako každý rok, tak i letos, byla všechna vystoupení věnována hlavně maminkám k jejich nedělnímu svátku. Od nejmenších prvňáčků až po ty nejstarší školou povinné. Nabídli nám podívanou vskutku pestrou. Básničky prvňáčků o písmenkách , písničky páťáků, tanečky druháků, třeťáků a zumba čtvrťáků i sólová vstoupení malých umělců – Evička Třísková a Lucka Peterková hrály na flétničky, Alešek Chaloupka ovládl klávesy, Jiřík Šipl se skvěle předvedl se svými kouzelnými housličkami a Vojta Vorel roztleskal celý sál svou jedinečnou hrou na bubny. Ve scénkách humorně předvedli svoje herecké nadání Klárka a Sabča Eiblovy z 5. třídy a Kamča Rotterová s Dušanem Badinem z 6. třídy. Svou recitací nás potěšila Lenka Zelenková ze 6.A a básník – autor  Vojta Třísko  ze 4. třídy, který si báseň O jaru dokonce napsal sám! Tečkou za celým programem bylo skvělé pěvecké vystoupení Kačky Kračmarové ze 4. třídy.

Připomněli jsme si zde i 800. výročí založení města Ivančice nejen slovy, ale i poutavou scénkou. Historický vznik znaku města Ivančice – tří korbele – nám svým velmi pěkným vystoupením předvedli žáci 7. třídy. Zajímavé, poučné a milé.

Součástí programu byla i výstava ivančické umělkyně Tamary Valešové, která ve vestibulu kina Réna po celý den vystavovala svoje nádherné obrazy. I když Tamara Valešová nebyla nikdy žákyní „Růžovky“, o to víc nás těší, že s naší školou již delší dobu spolupracuje. Patřil jí náš velký dík, obrovský obdiv a hlasitý potlesk všech v sále.

Májové odpoledne se opravdu vydařilo, všichni odcházeli domů spokojeni. Maminky si odnášely od svých dětí kytičky a tatínci si pochutnali na slaném preclíku.

Všem maminkám přejeme k jejich májovému svátku všechno krásné, Tamarce Valešové co nejvíce inspirace a spoustu dalších nádherných obrazů a městu Ivančice do příštích let ať vzkvétá. A dětem? Dětem přejeme pohodu, radost a spokojenost a ať nás stále obohacují svou šikovností!

Lenka Vokurková