Rychlý rozvoj informačních technologií s sebou přinesl i nové možnosti komunikace mezi lidmi. Internet, sociální sítě, mobilní telefony – to všechno jsou výborní pomocníci, ale také zde na nás čekají velmi nebezpečné nástrahy.

Žáci 7. třídy a 9. tříd se zúčastnili v pondělí 16. 4. přednášky v rámci prevence rizikových jevů s por. Mgr. Zdeňkou Procházkovou z Policie ČR. Prostřednictvím prezentací se dozvěděli spoustu informací na téma kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, sexting a o rizicích ukrytých na sociálních sítích a internetu. Součástí přednášky bylo také vyprávění několika skutečných příběhů, které končily většinou tragicky. Zneužívání internetu a mobilních telefonů k psychickému týrání je velmi časté. Oběť o svém problému velmi málo mluví. Je velmi důležité děti informovat o možných rizicích, správném užívání a etických pravidlech virtuální komunikace. Naučit je chránit se před případným nebezpečím dodržováním zásad bezpečného internetu. Není důležité tyto zásady pouze vědět, ale hlavně se jimi i řídit. Doufám, že si žáci odnesli z přednášky cenné rady a budou se jimi v budoucnu řídit.

Reakce žáků 9. třídy:

„ Hodně mě zaujalo to, že někteří lidé umí být natolik „hnusní“, že zneužívají malé děti, dělají si z nich srandu. Velmi mě to zajímalo a doopravdy jsem dávala pozor.“

„Poučila jsem se, že si mám opravdu vždy důkladně přečíst podmínky při zakládání internetových stránek. Tato přednáška se mi líbila a byla přínosem.“

„Doposud jsem nevěděla, co přesně kyberšikana je. Díky přednášce jsem se to dozvěděla.“

Mgr. Zdeňka Adamová

Odkazy na stránky, které se zabývají problematikou Kyberšikany a nabízejí nejen informace, ale také pomoc  obětem:

www.e-bezpecí.cz
www.safeinternet.cz
www.bezpečně-online.cz
www.proti-sikane.cz
www.horkalinka.cz