Ve čtvrtek 12.dubna 2012 přijal pozvání na naši školu advokát a bývalý soudce JUDr. Petr Živěla. Beseda proběhla v rámci výuky občanské výchovy pro žáky devátých ročníků. Její téma bylo rodinné právo.

V první části přednášky přiblížil pan doktor žákům problematiku rodinného práva, připomněl důležitost dobře fungující rodiny pro stát, dopad nefunkčnosti rodiny na děti a problémy rozvodových tahanic o děti a majetek. Použil nejen příběhy ze soudní síně, ale i vlastní vypravování ze svého okolí. Po přestávce pak měli žáci možnost položit otázky, které je k tomuto tématu zajímaly. Žáci se dozvěděli informace, ze kterých si snad vzali pro svůj budoucí život příklad a jisté ponaučení. Pan JUDr. Živěla žáky pochválil za slušné chování a pozornost při přednášce a nabídl jim pozvání do soudní síně na některé jeho líčení.

Tato exkurze bude uskutečněna v květnu a bližší informace budou upřesněny.

Mgr. Andrea Krejčířová