V pátek 16. 3. se konala na naší škole mezinárodní matematická soutěž s názvem KLOKAN.

Soutěž vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Za celou Českou republiku se vyhodnocují výsledky a nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Na 1. stupni si zasoutěžilo na naší škole 76 žáků v kategoriích CVRČEK a KLOKÁNEK. Na 2. stupni to bylo 59 žáků v kategoriích BENJAMÍN a KADET. Soutěžící měli na řešení úloh hodinu čistého času. Řešili celkem 24 otázek za 3, 4 a 5 bodů podle obtížnosti. Na začátku soutěže je každému soutěžícímu přiděleno 24 bodů. Pokud ale soutěžící odpověděl špatně, odepisuje se mu za každou špatně zodpovězenou otázku 1 bod. Pokud se rozhodl neodpovídat, body nezískal a ani se mu bod neodečetl.  Maximum získaných bodů je 120. Počty bodů všech soutěžících se odesílají a je možné své výsledky porovnat na internetových stránkách. A jak se našim žáčkům – „klokanům“ – dařilo? Kdo patřil mezi nejlepší řešitele na naší škole?

Kategorie CVRČEK
1. Filip Hejduk
2. – 3.  Daniel Dedek
2. -3. Samuel Schwarz
3. třída
3. třída
3. třída
46 bodů
40 bodů
40 bodů
Kategorie KLOKÁNEK 4. a 5. třída
1. Ondřej Peterka
2. Aneta Ondovčáková
3. David Řiháček
5.třída
5.třída
5.třída
114 bodů
106 bodů
99  bodů
Kategorie BENJAMIN – 6. a 7. třída
1. Kovářová Klára
2. Světlík Vladimír
3. Kvapil Jiří
6.A
7. třída
7. třída
64 bodů
58 bodů
57 bodů
Kategorie KADET – 8. a 9. třída
1. Kratochvíl Filip
2. Procházková Aneta
3. Binko Lukáš
8.A
8.B
9.B
59 bodů
56 bodů
55 bodů

Vítězům gratulujeme a všem žákům přejeme hodně štěstí opět příští rok!

Za všechny organizátory Dana Kuczmanová