Okresní kolo

Mezi úspěšné řešitele se zařadil stejně jako v loňském roce žák 8. A Filip Kratochvíl. Postoupil do okresního kola, které se konalo 18. 1. v budově gymnázia ve Šlapanicích. Do okresního kola se probojovalo pouze 35 žáků z celého okresu a mezi nimi bylo jen 10 žáků ZŠ. V okresním kole žáci řeší také 15 příkladů (jako ve školním kole) a za každý správně vyřešený mají možnost získat 1 bod. Za špatně zodpovězený příklad se stejně jako ve školním kole žádný bod neodečítá. Filip správně vyřešil 7 příkladů a získal tak krásné
16. místo v okresním kole
. Už jenom postup do okresního kola mezi 35 nejlepších borců -„matematiků“ – z celého okresu je velký úspěch. Děkujeme Filipovi za krásnou reprezentaci naší školy a držíme mu palce do dalších matematických soutěží.

Mgr. Dana Kuczmanová

—-

Školní kolo

V letošním roce se školní kolo Pythagoriády konalo již v listopadu. Cílem této soutěže je zvýšit zájem o matematiku. Mnohé žáky ale hodně obtížné příklady a získané malé množství bodů naopak odradí. Není se ale za co stydět.
I v okresních kolech někteří žáci získají 0 bodů nebo 1 bod. Jak jinak by mohl vyniknout ten nejlepší?  Na naší „základce“ se školních kol zúčastnili téměř všichni žáci od 5. do 8. třídy. V této soutěži se řeší celkem 15 úkolů během 60 minut. Za každou zcela správně zodpovězenou otázku můžete získat 1 bod. Maximum je tedy 15 bodů. Při špatné odpovědi se žádný bod neztrácí. Žáci, kterým se podaří získat aspoň 9 bodů, patří mezi úspěšné řešitele a mohou postoupit do okresního kola. Někdy ale 9 bodů na postup nestačí a postupují žáci aspoň s 10 body. I když mladých „pythagorejců“ z naší školy bylo spoustu, zadaných 15 příkladů dalo všem hodně zabrat. A kdo patřil k těm medailovým?

5.ročník
1. Peterka Ondřej
2. Řiháček David
3.-6. Ondovčáková Aneta
Kabelková Martina
Knotek Daniel
Nešpůrková Kateřina
9 bodů 5. třída
7 bodů 5. třída
6 bodů 5. třída
6 bodů 5. třída
6 bodů 5. třída
6 bodů 5. třída
6.ročník
1. Krejčíková Barbora
2. Trejtnarová Tereza
3 . – 4 . Oprchalová Hana
Syslová Leona
8 bodů  6. A
7 bodů  6. A
6 bodů  6. A
6 bodů  6. B
7. ročník
1. Vladimír Světlík
2. – 3. Dominik Mařík
Marie Veselá
7 bodů 7.třída
3 body 7.třída
3 body 7.třída
8. ročník
1. Kratochvíl Filip
2.- 3. Blahofský Filip
Muzikář Martin
10 b  8.A
3 b   8. A
3 b   8. B

Vítězům blahopřejeme a všem žákům přejeme hodně štěstí do dalších matematických soutěží.

Za komisi matematiky Dana Kuczmanová