8. ročníky

Volba povolání je  zvláště v dnešní době důležitou součástí rozhodování žáků v  8. a 9. třídách. Ve škole jim pomáhá zvolit správnou cestu k dalším studiu a v přípravě na budoucí zaměstnání předmět Volba povolání. Další možností, jak se správně rozhodnout, je příležitost prohlédnout si školy přímo. Za tímto účelem řada středních škol a odborných učilišť v  Ivančicích a okolí pořádá dny otevřených dveří. Ve čtvrtek 26. ledna se konaly exkurze do budov SŠDOS v Ivančicích. Žáci 8. ročníku si prohlédli školu na Krumlovské ulici, prošli odborné učebny, seznámili se studijními programy jednotlivých oborů. Obdivovali projekty žáků, jejich úspěchy v soutěžích i v mimoškolní činnosti. Trpělivou průvodkyní jim na cestě labyrintem školy byla paní Mgr. Jana Slavíková. Všichni měli možnost se po celou dobu exkurze ptát na vše, co je k danému oboru zaujalo či zajímalo. Žáci obdrželi řadu informačních materiálů, které jim mohou budoucí volbu usnadnit.

„Zaujaly mě kovářské obory, které mají v Krumlově. Je to fajn, že to není tak daleko jako do Brna. Moc se mi tam líbilo.“

Vojta

„Líbila se mi tam počítačová učebna a to, že tam měli hodně modelů. Nejvíc zákazníků měl automat na kávu, který nám ve škole chybí.“

Pepa

„Zaujal mě ekonomický obor s maturitou. Více vhodných oborů je tam spíše pro kluky např. automechanik. Výhodou je řidičák zdarma.“

Sabča

žáci 8. tříd

9. ročníky

Ve čtvrtek 26. ledna jsme se my – žáci devátých tříd – zúčastnili Dne otevřených dveří na Střední škole dopravy, obchodu a služeb. Den otevřených dveří na této škole probíhal ve všech pobočkách – v Moravském Krumlově, v Polánce a v  Ivančicích – na ulici Krumlovské a Zemědělské. Některá pracoviště jsme již navštívili na předchozích Dnech otevřených dveří, a tak už jsme se zašli podívat jen na pracoviště v Ivančicích na Zemědělské ulici. Paní profesorka Klímová nás seznámila se studijními obory (Autotronik, Ekonomika a podnikání, Mechanizace a služby, Technické lyceum) a učebními obory (Karosář, Kuchař – číšník, Mechanik opravář motorových vozidel, Obráběč kovů, Operátor skladování, Podkovář a zemědělský kovář, Strojní mechanik, Truhlář, Umělecký kovář a zámečník, pasíř).
Zajímaly nás i požadavky k přijetí na tuto školu. Prohlédli jsme si učebny teoretické výuky, posilovnu, jídelnu i dílny. Mnozí z nás jsme již rozhodnuti ve výběru SŠ a nyní jen ladíme přihlášky. Někteří stále zvažují všechny možnosti dalšího studia  a jasno nemají. Vždyť rozhodování v 15 letech o svém budoucím životě je tak těžké!
Držme si tedy palce, ať je naše volba střední školy ta správná a ať úspěšně zvládneme první důležitý krok do dalšího života.

žáci 9. A, 9. B