V doprovodu svých rodičů přišli v úterý 24. ledna naši budoucí prvňáčci. Nebyli tu poprvé, proto přicházeli s radostí a s úsměvem na tváři. Prostory školy i paní učitelky znali. Setkávali se s nimi při zábavných odpoledních pro předškoláky. Ale tentokrát to bylo trochu jiné. Vždyť zápis do první třídy přece není jen tak nějaká událost.
První krůčky vedly do školní družiny. Děti zde dostaly duhovou kartičku, do které jim za každý splněný úkol přibývala razítka. Zatímco maminky vyplňovaly s paní ředitelkou všechny potřebné dokumenty, děti ukázaly mrštnost, obratnost a šikovnost při skákání na trampolíně a při chůzi na chůdách. Prolézaly také tunel a házely hrochovi do pusy míček.
V prvním poschodí byly ve třech třídách nachystány další úkoly.
Na pracovních listech děti čekala zkouška logického myšlení, pozornosti, grafomotorických  a matematických dovedností. Děti neváhaly a pochlubily se také přednesem básniček nebo zpěvem.
Velký úspěch měla také interaktivní tabule, kde kluci a děvčata ukázali, jak se umí orientovat v obrázku, poznávali zvířátka a hráli pexeso.
Po splnění úkolu bylo každé dítě odměněno bublifukem, duhovou tužkou, lvíčkem s bonbónem, sladkostmi a nafukovacím balónkem. V závěru si děti společně s rodiči překontrolovali svoje kartičky, zda všechny úkoly zdárně absolvovali.
Jejich cesta skončila tam, kde začala – ve školní družině.  Ani rodiče neodcházeli s prázdnou. Maminky dostaly kytičku a tatínci sladký koláček. Nezbývá, než popřát všem předškoláčkům ještě pěkně prožité dny ve školce a po prázdninách s chutí do 1. třídy. Už se všichni těšíme.

Učitelky 1. stupně

Video