V úterý 17. 1. 2012 k nám na školu přijely dvě zkušené pracovnice K-centra v Třebíči, aby pobesedovaly s našimi žáky o drogách. Besedy se zúčastnily samostatně třídy 9.A a 9.B. Pracovnice K-centra nejdříve s žáky diskutovaly na téma „drogy ve Vašem okolí“ a následně jim přiblížily skutečnou situaci v Ivančicích a na Vysočině. Jako názorný příklad pustily žákům film, ve kterém byly pravdivé záběry z ulic, konkrétně z Prahy Václavského náměstí, zpovědi lidí a běžný život drogově závislých. Po skončení filmu, následovaly dotazy žáků a ukázka letáků a prospektů. Žáky zaujala ukázka balíčku, který se rozdává drogově závislým na ulicích. Žáci měli možnost se více dozvědět o životě drogově závislých a ucelit si svůj názor na drogy. Toto téma se objevuje ve všech vyšších ročnících a je dobře, že se o něm mohli dovědět víc než jenom z učebnic.

M. Lenertová