V pondělí 16. 1. 2012 se žáci 5. ročníku zúčastnili vzdělávací akce SVČ Základy zdravé výživy a stravování.  Úvodem pan Jiří Obršlík pohostil děti sladkými jablíčky. Po počátečním ostychu byly obě mísy brzy prázdné. Potom pohovořil se žáky o jejich stravovacích návycích a společně se zamýšleli, zda jsou správné a odpovídají zásadám zdravé výživy. Děti se dozvěděly, že nedílnou součástí jsou i tekutiny, jejich množství a kvalita.
Následovalo luštění křížovky Zeleninová a ovocná abeceda. Žáci poznávali druhy ovoce a zeleniny a z písmen, která byla jednotlivým druhům přiřazena, sestavovali křížovku a následně tajenku. Tajenkou byla říkanka: Na zahrádce na záhoně, sedí zelí malované. Co tam dělá, holenku? Sedí tiše na svém břiše, pozoruje housenku.
První vyluštila tajenku Aneta Ondovčáková, druhá Klára Eiblová, třetí Monika Vorlová. Další příjemnou činností bylo poznávání potravin v neprůhledných sáčcích. Byla to rýže, čočka, fazole, těstoviny, hrách. Závěrečnou prací bylo vystřihování a yybarvování natištěných potravin. Z nich žáci vytvářeli pyramidu, která nám připomínala, co jíst nejvíce a čeho se vyvarovat.
Kromě sladkých jablíček bylo dětem odměnou Osvědčení za absolvování výukového programu zdravé výživy. Nyní nezbývá než všechny zásady dodržovat!

M. Novotná