„Zamysleli jste se někdy nad tím, co mají společného žárovka, televize, pračka, vrtačka či trolejbus?“ Tak touto otázkou odstartoval v pondělí 9. ledna výukový a vzdělávací program společnosti E.ON pod názvem MisePlus+. Zúčastnili se ho žáci 4. a 5. tříd.
Pracovalo se ve dvou skupinách. Ta první zůstala ve třídě a názorně za pomoci interaktivní tabule se např. dozvěděla, jak poskytnout první pomoc člověku při zásahu el. proudem, jak dostat zraněného z dosahu el. proudu a jak ho popřípadě oživit. Protože je lidské tělo dobrý vodič, důležitým bodem v těchto situacích je zachovat klid, aby neohrozili sami sebe. Po absolvování této části MisePlus+ děti uměly vytočit linku 155 nebo tísňové volání 112 a ohlásit mimořádnou událost. Otázky operátora kdo volá, co se stalo, kde se to stalo, je už nemohly zaskočit.
Druhá skupina rozšiřovala své znalosti v pojízdném vozidle společnosti E.ON. Úvodní otázka:  “ Z čeho se vyrábí elektřina?“,  se pro žáky stala menším oříškem, přesto však postupně dostávala  konkrétní podobu: spalováním uhlí, využitím uranu v atomových elektrárnách, zpracováním ropy a zemního plynu. Dále pak byli upozorněni na žrouty el. energie skrývající se v neúsporných zdrojích el. osvětlení a v nehospodárných domácích spotřebičích. Hovořili na téma jak v domácnostech ušetřit el. proud a  prostřednictvím jednoduchého pokusu byli seznámeni s látkami, které vedou a nevedou el. proud. Na závěr byli za své dovednosti vědomosti oceněni reklamními předměty od společnosti E.ON, kde mohli najít např. úsporné žárovky.

učitelky 4. a 5. třídy