Poslední setkání předškoláčků před zápisem proběhlo ve čtvrtek 5.1. Po příchodu do třídy se všichni rozběhli ke stolečkům, kde pro ně byly připraveny úkoly na rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, pozornosti, vyjadřovacích schopností a matematických dovedností. Na pracovních listech obtahovali předtištěné tvary, počítali a poznávali ovoce, popisovali pohádkové postavičky při hře Lotto, v bludišti hledali podkovičky pro štěstí.
I když venku ještě není sníh, děti si mohly vyrobit sněhuláka z papírového sáčku. Na lavičce předvedly své pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Zatímco děti pracovaly, rodičům se věnovala paní ředitelka školní jídelny Ing. Hanka Žaludová. Ta je seznámila s chodem školní jídelny. Paní zástupkyně Mgr. Jitka Štorková zase informovala o zápisu dětí do 1. třídy, který proběhne 24. ledna.
Na všechny děti se těšíme.

učitelky I.stupně