V pondělí  2.11.2009 navštívila  5. třídu por. Mgr. Zdeňka Procházková z Preventivně informační skupiny Policie ČR, aby  žáky  seznámila s problematikou  krádeží , loupeží a jinými přečiny i možnostmi postihů za tyto protispolečenské trestné činy.  Žáci shlédli také video s různými  ukázkami  přečinů a  měli za úkol tyto  situace rozebrat – co se stalo, kdo jednal správně,  kdo ne  a  proč .  V  závěru besedy se žáci mohli ptát  por. Procházkové na cokoliv, co je z této oblasti zajímá a tak jsme se od krádeží dostali přes násilí, šikanu, ublížení na zdraví až po užívání návykových látek.    Téma žáky opravdu zajímalo a beseda se tak protáhla na dvě vyučovací hodiny.