2. ročník burzy středních škol, který se konal ve úterý 27. října 2009 v budově 2. stupně ZŠ V. Menšíka v Ivančicích, nesl příznačný název pro vzdělávání – AMOS. Proč tato akce? Protože jsme chtěli vyjít vstříc rodičům, kteří se společně se svými dětmi rozhodují …. co dál? A proč druhý ročník? Protože ten první v loňském roce měl pouze kladné ohlasy, jen sem tam bylo slyšet připomínku, že bychom měli začít dřív. A tak jsme letos začali už v 9 hod. Jestli je to krok správný, ukáže čas a ohlasy prezentujících škol. Uvidíme…..

A jak celá akce probíhala? Prezentovat svou školu přijelo 20 zástupců SŠ z blízkého okolí. Slavnostní zahájení, kterého se zúčastnil i pan starosta MUDr. Vojtěch Adam s panem místostarostou Jaroslavem Pospíchalem, odstartovala krátkým proslovem p. ředitelka pořádající školy Lenka Vokurková v 9hodin. Poté se rozběhla vlastní přehlídka škol v jednotlivých třídách.Tam měla každá střední škola připravený svůj prostor, zástupci škol rodičům a dětem představovali možnosti studia na konkrétní škole, lehce jim zdůrazňovali přednosti, aby je přesvědčili, že právě  jejich škola je ta pravá. Konkurence? Ano, ale zdravá! V dnešní době jsou do konkurenčního světa vtaženy i školy – rodiče zvažují, rozmýšlejí a vybírají to, co je pro jejich ratolest nejlepší.

Nabídka byla nejen zajímavá, ale i pestrá. Zastoupeny byly všechny obory – gymnázium, zdravotnictví, informatika, služby, obchod, stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, zahradnictví i chemie. Každá prezentace byla jiná, některým stačil jen stolek a židle, jiní využili dataprojektory, multimediální zařízení, jedna škola dokonce předvedla dokonalou výzdobou, vyčerpávajícím technickým zabezpečením a ochutnávkou pochutin stoprocentní připravenost. A to není vše. Před vchodem do budovy školy pracovali s otevřeným ohněm umělečtí kováři a v druhé části příjezdové cesty bylo připraveno osobní auto na ukázku diagnostiky. A ještě ani tohle není vše! Po celou dobu konání burzy vzorně prezentoval svou školu i nejlepší přítel člověka – dokonale vycvičený pejsek!

Novinkou letošního druhého ročníku byl i stánek společnosti SCIO s r.o., jehož zástupci pomáhali uchazečům o studium na střední školy s přípravou na přijímací zkoušky. Mohli si nejen vyzkoušet, ale i zakoupit testy, které jim v přípravě určitě pomohou.

A ohlasy? Podle dotazníků, které každý přítomný při vstupu obdržel, můžeme mluvit o úspěchu. Zpětná vazba bude završena ještě dotazováním zúčastněných středních škol, abychom v příštím školním roce mohli vychytat případné nedostatky a připomínky. Dopolední časový harmonogram byl využit přítomností žáků osmých a devátých tříd nejen naší školy, ale i místní ZŠ TGM a ZŠ Zbýšov. V odpoledních hodinách nabídky škol využila především rodičovská veřejnost.

Slovo závěrem? Ať se deváťákům daří a ať mají šťastnou ruku při volbě dalšího studia! A zástupcům přítomných středních škol přejeme spokojenost s budoucími studenty.