V pondělí 1. června uspořádala školní družina v rámci oslav Dne dětí soutěživé odpoledne. Školní dvůr, chodba a prostory družiny se proměnily v závodiště se sedmi stanovišti, kde si děti vyzkoušely svoji zručnost,  přesnou trefu, odhad a hlavně trpělivost. Na soutěžící čekaly úkoly – trefování víčky od PET lahví, skládání obrázku, střelba na branku, stavba pyramidy, slalom, hod na cíl a zásahy do terče .

S bodováním jednotlivých výkonů  pomáhali na stanovištích žáci 9. třídy, kteří  mladší kamarády v jejich výkonech nadšeně  povzbuzovali. Po splnění všech disciplín a sečtení dosažených bodů následovalo vyhodnocení všech soutěžících a předání odměn.

M. Sojková