V pátek 23. září se žáci čtvrté třídy zúčastnili výukového programu na dopravním hřišti ZŠ v Oslavanech.  Jednalo se o jeho první podzimní  část.

Po příjezdu na místo byly děti odvedeny do třídy, kde proběhla teoretická část “dopravního“ dopoledne. Zde se žáci učili pravidlům silničního provozu, seznamovali se se správným vybavením cyklisty a kola. Své čerstvě načerpané teoretické znalosti měli všichni možnost si okamžitě vyzkoušet venku na dopravním hřišti, které bylo vybaveno dopravními značkami, fungujícími  světelnými  semafory, přechody, kruhovým objezdem a železničním přejezdem. Na závěr je čekala též jízda zručnosti, kterou všichni zvládli na výbornou.

Jako vzpomínku na toto krásné a užitečně strávené dopoledne,  si malí cyklisté odnesli osvědčení o absolvování tohoto výukového programu. Už nyní se společně těšíme na jaro, kdy se do Oslavan vrátíme, abychom se mohli  účastnit  druhé jarní části této akce.

Za kolektiv čtvrťáků K. Dokoupilová