V pátek 26. dubna 2024 proběhla v Zastávce u Brna tradiční soutěž Přírodní vědy hravě, která spojuje matematiku, fyziku, přírodopis, zeměpis a chemii. Každá škola vysílá čtyřčlenné družstvo, které tvoří zástupci z různých ročníků. Společně řeší úkoly z přírodovědných oborů, při čemž mohou využívat pouze matematicko-fyzikální tabulky a atlas světa.

Naše školu letos reprezentovali Michael G., Karolína M., Dominika J. a Jarmila S. Soutěž odstartovala v 8.15 hod. v Domě dětí a mládeže v Zastávce u Brna. Účastníci měli dvě hodiny na splnění deseti zadaných úkolů. V matematice prokazovali svou prostorovou představivost, v přírodopise se museli popasovat s “poznávačkou” živočichů podle modelů a popisu, ve fyzice sestavovali tabulky a pracovali se siloměrem, v zeměpisu se orientovali na mapě a četli z ní, a v chemii odpovídali na otázky vyplývající z provedených pokusů podle instrukcí.

Spolupráce a rozdělení úkolů mezi členy týmu bylo klíčové a našemu týmu to skvěle vyšlo. Získali jsme krásné 4. místo ze sedmi účastnících se týmů. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

M. Lenertová