Ve 2. polovině dubna 2024 proběhl ve III. oddělení školní družiny tematický týden s názvem Červená, oranžová, zelená. Náplní tohoto týdne byly aktivity spojené s dopravní výchovou a bezpečností na silnicích a chodnících.

Nejprve jsme si pustili krátký dokument o bezpečnosti na ulici a základních dopravních značkách. Prvním úkolem bylo správně vybarvit semafor. Dalším úkolem bylo zjistit, zda si děti správně zapamatovaly barvy na dopravních značkách a co tyto značky vlastně znamenají. Jelikož nám počasí přálo a krásně svítilo sluníčko, tak jsme si vyjeli na hřiště s koloběžkou, na které jsme soutěžili nejen na rychlost, ale i na přesnost ve slalomu mezi kužely. Všem dětem se moc dařilo a soutěže je bavily. Tímto chválím třeťáky za pomoc a podporu předškoláčkům.

L. Vyskočilová